Online Başvuru

Online Başvuru

Yetkilendirme Alanları

Sosyal Sorumluluk Projesi Anlaşmalarımız

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki bilgi ve deneyiminizi, Ulusal Yeterlilikler Kapsamında gerçekleştirilen yazılı, sözlü ve performansa dayalı sınavlara katılarak ispat edin, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde belgelendirin!

Daha Fazla Oku

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi!

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha Fazla Oku

On Hekim Belgelendirme Süreci

*Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü *Teorik/ Mülakat/ Performans Sınavı *Sınavların Değerlendirilmesi ve Belgelendirme Kararı *Kazanan Adayların Belgelendirilmesi

Daha Fazla Oku