Otomotiv Elektrikçisi

Otomotiv Elektrikçisi (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini
uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; motorlu kara taşıtlarında bulunan sistemlerin
elektriksel arızalarının tespitini ve onarımlarını parça ve tesisat kablolarının değişimini,
çalışma performansları ve doğruluğu ile ilgili tüm ayarlarını yapan, seçimli cihaz ve
aksesuarların montajını yapan, periyodik bakım işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişim
faaliyetlerini yürüten nitelikli otomotiv elektrikçisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.