Sn. Banu Müderrisoğlu TÜRKAK Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜRKAK 2020 yılı Danışma Kurulu toplantısı, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlunun teşrifleriyle 24 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Sayın Çavuşoğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği toplantıda, TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu tarafından Danışma Kurulu üyelerine TÜRKAK 2020 yılı faaliyetleri ile 2021 yılı hedeflerine ilişkin detaylı bir sunum yapıldı.

Sözlerine Türk Akreditasyon Kurumu ve akreditasyon hakkında kısa bilgi vererek  başlayan Sayın Müderrisoğlu, göreve geldikten sonra TÜRKAK’taki kurumsal ve organizasyonel yapıyı güçlendirmek için yapılan değişikliklerden bahsetti.
Sözlerine 2020 yılında gerçekleştirilen Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Eş Değerlendirmesi hakkında bilgilendirme yaparak devam eden Sayın Müderrisoğlu, bu denetimin 0 uygunsuzlukla, büyük bir başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Anlaşmalara konu 10 alanda (tüm alanlar) Çok Taraflı Tanınma Anlaşmalarına (MLA) sahip olan TÜRKAK’ın, deney laboratuvarları, kalibrasyon laboratuvarları, tıbbi laboratuvarlar, muayene kuruluşları, ürün belgelendirme kuruluşları, personel belgelendirme kuruluşları, yönetim sistemi belgelendirme kuruluşları, sera gazı emisyonu doğrulayıcı kuruluşlar, referans malzeme üreticileri ve yeterlilik deneyi sağlayıcıları alanlarındaki akreditasyon hizmetlerinden bahsetti.
Oldukça yoğun bir birim olan Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığının 2 ayrı birim haline getirildiğini anlatan Müderrisoğlu, Deney Akreditasyon Başkanlığı ve Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldığını aktardı. Diğer bir değişiklik olarak daha önce iki ayrı Başkanlık olan Sistem ve Personel Akreditasyon Başkanlıklarını birleştirerek Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı adında tek birim olarak ele alındığını bildirdi.
Diğer yandan kurumun denetçi ve teknik uzman havuzunun, eğitim işlerinin ve iş geliştirme süreçleriyle projelerin yönetildiği 3 yeni müdürlüğün 1 yeni akreditasyon başkanlığı altında toplandığını anlatan Genel Sekreter Müderrisoğlu, bu  faaliyetlerin artık daha etkin bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Ayrıca ulusal ve uluslararası sorumluluklarımızın gereği iletişimimizi güçlendirmek ve temsil gücümüzü artırmak amacıyla Kurumsal İletişim Müdürlüğü biriminin kurulduğunu açıkladı.
Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu, COVID-19’un Mart ayında ülkemizde ciddi bir boyut kazanmasından hemen önce İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Verilerin Karşılıklı Kabulü (MAD) Sistemine kabul edildiğini hatırlattı. Böylece ülkemizde yürütülmekte olan Kovid-19 ile ilgili aşı çalışmalarının da yer aldığı Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan büyük katkıyı aktardı.
Ayrıca TÜRKAK faaliyetlerini bu süreçte oldukça verimli ve aksama olmadan yürütüldüğünü, Denetçi, Teknik Uzman ve uygunluk değerlendirme kuruluşları başta olmak üzere tüm ilgili tarafların bu süreçte bilgilendirildiğini anlatan Sayın Müderrisoğlu “Mart ayında karşılaştığımız pandemi ile birlikte tedbirlerimizi hızlıca aldık. Önce faaliyetleri geçici olarak durdurmak gerekliliği doğdu. Bu sırada P705 ve P706 uzaktan denetim ve olağanüstü durumların yönetimi prosedürlerimizi hazırladık. Daha sonra esnek çalışmaya geçtik, uzaktan ve yerinde denetimleri hibrit olarak kullanarak denetimleri ara vermeden sürdürdük.’ dedi.
Pandeminin etkisi altına aldığı turizm sektörünün “güvenli turizm sertifikasyon programı”nda muayene ve yönetim sistemi belgelendirme akreditasyonunun bir ön şart olarak arandığını, böylece bu programın kısa sürede sektöre fayda sağladığını anlatan Sayın Müderrisoğlu, önümüzdeki süreç için bu programın bir akreditasyon programı haline getirilmesi çalışmaları olduğunu ve bu çalışmaların desteklendiğini açıkladı.
Sayın Müderrisoğlu, TÜRKAK’ın akreditasyon denetimlerinde görevlendirdiği denetçi / teknik uzmanların harmonizasyonu için Denetçi / Teknik Uzman Havuzu Müdürlüğünün kurulduğunun altını çizerken, yaklaşık 1650 Denetçi ve Teknik Uzmanın Verilere Dayalı ve Dengeli Görevlendirme ile, Yetkinliklerin Sürdürülmesi ve Harmonizasyonu sağlanması için analitik inceleme ve sürekli izleme yapıldığını aktardı. Bu konuda yapılan çalışmaları istatistiki verilerle açıklayan Genel Sekreter Müderrisoğlu, tüm havuzda bugüne kadar en çok görevlendirilen 50 Denetçi / Teknik Uzman için görev sınırlaması yapıldığını, son 2 yılda görev almayan Denetçi / Teknik Uzmanların görevlendirilmeme sebeplerinin incelendiğini ve yetkinliği devam edenlere görev verildiğini açıkladı. Görevlendirmelerin geçmiş performans değerlendirmeleri, uzmanlık alanlarının genişliği, raporların içeriği ve teslim süreleri, denetçilik statüleri, DTU nun erişilebilirliği ve denetimleri kabul etme sıklığı objektif kriterlerine göre yapıldığını aktardı.
Denetçi ve Teknik Uzmanların önceki seneye göre karşılaştırması için öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
  • En çok görev alan 50 kişinin toplam görev sayısı, %28 azaldı.
  • En çok görev alanların dışında kalan kişilerden %53 ünün görev sayısı arttı.
  • 2019 yılında hiç görev almayan 169 kişi, 2020 yılında görev aldı.
  • 2020 yılında toplamda 130 Denetçi/ Teknik Uzman Havuzuna ilk kez dahil edildi veya yeni bir akreditasyon alanında yetkilendirildi.
  • 28 kişinin statüsü ilgili akreditasyon alanında Baş Denetçiliğe yükseltildi.
  • 22 alt alanda yeni Teknik Uzman alımı süreci devam etmekte.
Sözlerine TÜRKAK’ın yürüttüğü projeler ve uluslararası ilişkilerinden bahsederek devam eden Sayın Müderrisoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Arttırılması Projesi” (IPA-II) kapsamında 26 alanda çalışmaların sürdüğünü ve 2021 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Diğer yandan Arap Akreditasyon Birliği (ARAC) üyelerinden desteklenme olgunluğuna sahip akreditasyon kurumlarının kalite alt yapısının desteklenmesi projesinin (UNIDO) geçtiğimiz Ekim ayında tamamlandığını, bu kapsamda Tunus, Sudan, Ürdün ve Filistin akreditasyon kurumlarına destek verildiğini açıkladı.
Uluslararası bağları güçlü tutmak adına TÜRKAK’ın 20 mutabakat zaptı (MoU) bulunduğunu açıklayan Sayın Müderrisoğlu, yakın zamanda Rusya ve Azerbaycan ile mutabakat zaptı imzalanacağını açıkladı. TÜRKAK’ın sınırötesi akreditasyon kuralları gereği geçtiğimiz yıl ACCREDIA (İtalya), BELAC (Belçika), COFRAC (Fransa), DAkkS (Almanya), SAS (İsviçre), SWEDAC (İsveç) ve NAAU (Ukrayna) adına 11 denetim organize ettiğini belirten Genel Sekreter Müderrisoğlu, EA, ILAC ve IAF’ın tüm toplantılarında etkin bir biçimde ülkemizin temsil edildiğini, birliklerden gelen yeni ve revizyondaki dokümanlara yorum yapıldığını ve tüm etkinliklerine katılım sağlandığını aktardı.
Elle yapılan işleri azaltmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla internet tabanlı yeni TÜRKAK e-Portali için yürütülen “TÜRKAK Yenilenme Projesi”nin (TÜYEP) 2021’in ilk çeyreğinde aşama aşama devreye alınacağını bildirdi.
İnsan kaynaklarının yönetimi ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarla sözlerine devam eden Genel Sekreter Banu Müderrisoğlu, insan kaynağı ihtiyacının altını çizerek “Kurumumuz insan kaynaklarını güçlendirmek için ilk aşamada 27 yeni personeli (17 uzman yardımcısı ve 10 idari personel) ailemize kattık.” dedi. Yeni bina ihtiyacı ve bununla ilgili çalışmalara da değinen Sayın Müderrisoğlu, Eskişehir yolu yakını, Çayyolu mahallesinde, 12.500 m2 arsanın tüm hissesinin satın alma sürecinin tamamlandığını, imar planı değişikliğinin ardından inşaat sürecinin başlatılacağını aktardı. Sayın Müderrisoğlu ayrıca, teknolojik altyapı ve donanıma sahip Toplantı / Sunum Salonu, VEDUBOX ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) “Uzaktan Eğitim Kapısı” video konferans programları, TÜRKSAT BelgeNet – Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Felaket Kurtarma Merkezi, Yeni internet sitesi, Kurumsal kimlik çalışmaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin çalışmalarla kurumsal alt yapının güçlendirildiğini anlattı.
Genel Sekreter Müderrisoğlu son olarak, 2021 yılı için uluslararası kural ve standartlara uygun olarak faaliyetlerin sürdürülmesi, iş süreçlerinde verimliliği artırarak sürelerin kısaltılması, yeni bina için çalışmaların sürdürülmesi, TÜYEP ve IPA-II projelerinin tamamlanması, yeni akreditasyon alanlarında akreditasyon başvurularının kabulü (Biyobanka, AS 9100, ICAO CORSIA, Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemleri) hedeflerini açıkladı.
Sayın Müderrisoğlu, konuşmasının sonunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Danışma Kurulunun değerli üyelerine sonsuz şükranlarını sundu. Sözlerini “Bize her alanda destek ve katkılarını esirgemeyen Yönetim Kurulumuzun çok değerli Başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’ya sözü bırakmak isterim.” şeklinde tamamladı.
Program, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’nın konuşmaları ve Genel Sekreter Sayın Banu Müderrisoğlu ile birlikte görüş ve önerilerin alınması, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Haber içeriğine ulaşmak için tıklayınız.