Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

ON HEKİM, belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamıştır. ON HEKİM’ e ilgili Ulusal Yeteriliklerden personel belgesi almak üzere başvuran adayların başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine kadar uygulanacak esasları belirler.

ON HEKİM’ de tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik, güvenilirlik, yenilikçilik ve eşit muamele belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. ON HEKİM, tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (yaş, ırk, cinsiyet vs.) hazırlamış olup mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlar.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, ON HEKİM’ de yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. ON HEKİM’in politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır. TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve İlgili Ulusal Yeterliliklerde aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartlarıyla uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, ON HEKİM’ in organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır. ON HEKİM, bu standartta belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır. ON HEKİM Kalite Politikası; personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.

ON HEKİM, taahhüt ettiği işleri zamanında ve planlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

 

Özgün GÖR