Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda?

Mesleki yeterlilik belgesi konusunda en çok sorulan sorulardan birde “Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda?”

Bu konuyu bakanlığın tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olarak açıklık getirelim..

Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda?

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan ve ilgili bakanlık tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde bulunmaktadır. Bu belge zorunluluğu getirilen mesleklere faaliyet gösteren bireylerin mutlaka belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde mesleği devam ettirebilmeleri mümkün olmamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunların başında ilgili mesleklerin ciddi şekilde farklı tehlike ve riskler içermesi yer almaktadır. Bu alanda doğru adımlar atılmadığı zaman gerek mesleği icra eden kişinin gerekse de gerçekleştirilecek çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak olumsuz durumların verilecek olan mesleki yeterlilik belgesi sayesinde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Zorunlu Olduğu Meslek Grubundakiler Ne Yapmalı?

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluğu olduğu meslek grubunda yer alan bireylerin, mutlaka bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgesini gerektiren alanlardan yeni faaliyet gösterecek olan bireylerinde önceden bu belgeyi mutlaka almaları gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesinin alınması için ilgili tarihlerde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen noktalara başvuruda bulunmak gerekmektedir. Ardından bireyler belirli sınavlara tabii tutulmaktadır. Gerçekleştirecek olan bu sınavlar sonrasında, başarılı sonuçlar elde eden bireyler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaktadır. Başarısız olan bireylerin belgeyi almaları ya da bu belge olmadan farklı alanlarda yer alan meslekleri icra etmeleri mümkün olmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.