Logo Kullanım Kuralları

Logo Kullanımına İlişkin İlke ve Kurallar Aşağıda Belirtilmiştir:

 • ON HEKİM hizmetlerini kötüleyen, ON HEKİM’ in haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Logo/Marka, ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya paket, kap vb. içinde bulunan ürün de olabilir.).
 • Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo/Markayı sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. Logo/Marka belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo/Markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Logo/Marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Logo/Marka boyutları, reklam ve tanıtım materyallerinde okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir. (TÜRKAK ve MYK sertifika, belge ve kimlikleri hariç)
 • Logo/Marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.