Mesleki Yeterlilik Belgesi Ustalık Belgesi Yerine Geçer Mi?

En çok tartışılan konulardan bir tanesi de, Mesleki yeterlilik belgesi ustalık belgesi yerine geçer mi? Farkları nelerdir? bu konuları biraz açıklığa kavuşturacağız.

Mesleki yeterlilik belgesi, farklı risk gruplarında yer alan mesleklerde faaliyet gösterecek olan bireylerin mutlaka alması gereken bir belgedir. Bu belge birçok insanın aklında farklı soru işaretlerini ortaya çıkartmaktadır. Ortaya çıkan en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ise “Mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesinin yerine kullanılabilir mi?” sorusudur. Bu sorunun cevabı bulunmadan önce ustalık belgesinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Ustalık belgesi; bir mesleğin gerektirdiği tüm bilgi ve becerileri, iş alışkanlıklarını kazanmayı başarmış ve bunları mal ya da hizmet üretiminde iş hayatında kabul edebilecek standartlarda uygulamayı başarabilen, üretimi planlayan ve üretim esnasında ortaya çıkabilecek problemleri çözen bireylere verilen belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi ise bireylerin ilgili mesleği icra etmeleri için gerek duyulan niteliklere sahip olduğunu gösteren belgedir.  Yani mesleki yeterlilik belgesi ustalık belgesi yerine geçer mi? Sorusunun cevabı hayır olarak cevap bulmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Ustalık Belgesi Farkları

Mesleki yeterlilik belgesi, farklı tehlike gruplarında yer alan mesleklerin, bireyler tarafından icra edilmesinde herhangi bir sorun olmadığını gösteren belgedir. Bu belgeye sahip olan bireyler, faaliyet gösterecekleri alanlarda yeterli olduklarını ispatlamakta ve sorumluluk alabilecekleri göstermektedirler. Ustalık belgesi ise çalışılan alanda bir bireyin işin tüm ayrıcalıklarını öğrenmesi ve her adımı profesyonel bir şekilde yerine getirmesi, tüm ayrıntı ve detayları etraflıca kavraması, mal ya da hizmet üretiminde ortaya çıkabilen tüm problemleri kendi bilgi ve becerileri ile çözebilen bireylere verilmektedir.

Sorularınız veya önerilerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki yeterlilik belgenizi MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınız.