Mesleki Yeterlilik Nasıl Ölçülür

Mesleki yeterlilik nasıl ölçülür? Ölçüm ve başarı skalası nedir? Hangi kriterleri sağlamak, hangi kriterlere uymak gerekir?

Mesleki yeterlilik ölçümü yapılırken birçok farklı sınav ve kural söz konusu olmaktadır. Gerçekleştirilecek olan sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik ölçümü sağlanmaktadır. Mesleki yeterlilik sınavları sonrasında, mesleki yeterlilik belgesi alınır. Mesleki yeterliliğin tespit edilmesindeki en büyük amaç, icra edilecek olan mesleklerin ortaya çıkarttıkları risk ve tehlikelerin olumsuz sonuçlarından en iyi şekilde kaçınmayı sağlamaktır. Bu noktada mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duyulan mesleklerin tamamında kişinin mesleği yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Aksi halde bu belgeye sahip olmamakta ve mesleği yapamamaktadır. Peki, Mesleki yeterlilik nasıl ölçülür?

Mesleki Yeterlik Ölçümünde Dikkat Edilenler

Mesleki yeterlilik belgesi alınması için sağlanan bu ölçüm için bireylerin birçok farklı özelliğine dikkat edilmektedir. Bu noktada özellikle mesleki yeterlilik belgesinin alınacağı meslek göz önünde bulundurularak, bireyin mesleğe fiziki ve zihin yapısı olarak test edilmesi gerekmektedir. Bireyin alabileceği sorumluluklar, mesleğin ortaya çıkarttığı risk ve tehlikeler, bireyin ekip çalışmasındaki uyumu, bireyin liderlik becerileri ve bunlara benzer birçok farklı unsur ölçüm aşamalarında ele alınmaktadır. Mesleki yeterlilik ölçümü belirli birkaç sınav üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlar, yazılı test sınav, yazılı klasik sınav, mülakat sınavı ve uygulamalı sınav şekilde sıralanabilir. Mesleki yeterlilik belgesinin alınacağı mesleğe bağlı olarak girilecek olan sınavlar değişkenlik göstermektedir. Sağlanan bu sınavlar sayesinde en doğru ölçüm ve tespit sağlanabilmektedir.

Sorularınız veya önerilerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki yeterlilik belgenizi MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınız.