On Hekim Belgelendirme Kimdir?

On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ nun uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olduğu Ulusal Yeterlilikleri temel alarak Sınav ve Belgelendirme yapan Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu(YBK)’ dur.

On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olma ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Bu doğrultuda On Hekim Sınav ve Belgelendirme, ülke ekonomisini ve mesleki profesyonelliği insan odaklı olarak geliştirmek amacı güden MYK’nın hedeflerini benimser, yetkili olduğu alanlarda bu amacın düşünsel ve pratik olarak hayata geçirilmesi politikasını yürütür. Belirtilen politika çerçevesinde yasal mevzuata uygungizliliktarafsızlıkşeffaflıkadalet ve mesleki etik kurallarına saygılı bir yapılanma ile faaliyet gösterir. Ayrıca uygulamalarında kalitesinden ödün vermeden muhataplarının memnuniyetini esas alır. Sürdürülebilir ve güncelliğe odaklanmış kalite anlayışı ile personelin çalışma koşul ve standartlarını en üst seviyelere taşıma amacı güder.

Bu doğrultuda On Hekim Sınav ve Belgelendirme, ülke ekonomisini ve mesleki profesyonelliği insan odaklı olarak geliştirmek amacı güden MYK’nın hedeflerini benimser, yetkili olduğu alanlarda bu amacın düşünsel ve pratik olarak hayata geçirilmesi politikasını yürütür. Belirtilen politika çerçevesinde yasal mevzuata uygungizliliktarafsızlıkşeffaflıkadalet ve mesleki etik kurallarına saygılı bir yapılanma ile faaliyet gösterir. Ayrıca uygulamalarında kalitesinden ödün vermeden muhataplarının memnuniyetini esas alır. Sürdürülebilir ve güncelliğe odaklanmış kalite anlayışı ile personelin çalışma koşul ve standartlarını en üst seviyelere taşıma amacı güder.

On Hekim, 5 Ekim 2017 tarihinde çalışanları belgelendirmek üzere kurulmuş, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur. Kuruluşumuz; Kalite Politikası ve Kuruluş İlkelerinin bir gereği olarak Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik ilkelerine uygun, tüm adaylar için eşit, bağımsız ve tarafsız sınav ve belgelendirme hizmetleri verir. Bu amaçla organizasyon yapısı ve ISO/IEC 17024 Standardına göre kurmuş olduğu belgelendirme kapsamında gizlilik ve güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri almıştır.