Sınav ve Belgelendirme

ON HEKİM BELGELENDİRME BUGÜNE KADAR 10.000 KİŞİYİ BELGELENDİRDİ

Onhekim Limited Şirketi Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi MYK Yönetim Kurulu 27.09.2017 tarihli ve 2017/77 sayılı kararı ile Onhekim Limited Şirketi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 05.10.2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.

Belgelendirme Başvuruları MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen bireylerin, ilgili oldukları yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterliliklere uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca belirlenen usuller çerçevesinde yürütülecektir.