Taahütlerimiz

Firma faaliyetlerimiz ve iç yönetim sisteminin etkinliği için gerekli finansal kaynak sağlanacaktır. Üst Yönetim tarafından görevlendirilen sorumlu birimlerin zaruri gördükleri insan, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tarafımızca zaman kaybetmeden temin edilecektir. Organizasyon yapımız; tarafsızlık ilkesine uygun biçimde, baskı ve art niyet riskleri barındırmayacak şekilde oluşturulacaktır. Tarafsızlık ilkesine aykırı davranışlara tahammül edilmeyecek, sorumlular zaman kaybetmeden firmamızdan uzaklaştırılacak ve gerekli hallerde (aday mağduriyetinin söz konusu olduğu durumlar) kanuni süreç başlatılacaktır. Plânlanana sınavlar, katılımcı sayısı azlığı, finansal sıkıntılar vb. mücbir olmayan sebepler öne sürülerek iptal edilemeyecek ya da ertelenemeyecektir. Ticari, mali baskılar neticesinde, yazılı kurallarımıza aykırı davranışlar sergilenmeyecek, sergilenmesine izin verilmeyecektir. Faaliyetlerimize ilişkin dış kaynak kullanımı durumunda, bütün sorumluluğun firmamıza aittir, sorumluluk devri gibi bir konu söz konusu değildir.

Görev almakta olduğum ON HEKİM Üst Yönetiminde;

1. ON HEKİM’ İn tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı objektif, adil, tarafsız ve dürüst davranacağımı,
2. ON HEKİM yönetimi olarak, Genel Müdür, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çatışması olması durumunda olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
3. ON HEKİM firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil olmayacağımı,
4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde TS EN ISO/IEC 17024 Standardının, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ve ON HEKİM Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
6. Farklı bir Belgelendirme Kuruluşunda görev almayacağımı,
7. Yönetici olarak aynı zamanda işveren olduğum, çalışanlarımızın objektif, adil ve tarafsız gerçekleşecek sınavlar ile belgelendirilmesinin, en fazla kârının nitelikli, kalifiye elemana sahip olma açısından işveren olarak bana da hizmet edeceği kendi iş menfaatlerim açısından da tarafsızlığımı korumamın doğru ve kararlı bir tavrım olacağını
8. Kuruluşun her türlü gelir ve giderlerini karşılayacağıma dek her türlü sorumluluğu üsteleneceğimi ve gerekli sermayeyi kullanacağımı
9. Eski şirketimizden bu şirkete aktarılan gerek personel, gerek kaynak şartları gerekse kalite sisteminin aynen devam edeceğini, devrolan tüm personellerinin haklarının saklı kalacağını, sistemde bir değişiklik yapılmadan ON HEKİM BELGELENDİRME SERTİFİKASYON DAN. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına aktarılacağını
10. Şirketimizin resmi hesabı olan web sitemizde bulunan bilgilerin doğruluğunu, taahhütlerin geçerliliğini

beyan ve taahhüt ederim.