Ahsap Kalıpçı

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi 11UY0011-3, İnşaatlarda yapıların sağlamlığını ve kalitesini güvence altına alacak, isg (İş Sağlığı ve Güvenliği) şartlarına uyumu sağlayarak yapıların depreme dayanımını artıracak unsurlardan biri olan personelin; nitelendirilmesi, acemilerden ayrılması ve tecrübelerini belgelendirmesi gerekmektedir.
Bu bakımdan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ahşap kalıpçısının; sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorikmülakat ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.