Betonarme Demircisi

11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ

Betonarme projelerinde yer alan donatının; projesinde ön görülen şartlara uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan betonarme demircisinin; sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik,  mülakat  ve uygulamalı  sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.