Duvarcı

12UY0048-3 DUVARCI

İstinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel, baca ve barbekülerin; projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi, tamir edilmesi işlerini gerçekleştirecek duvarcıların; sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı  sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.