Aşçı

Aşçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite
gereklilikleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan, menüye uygun ön hazırlık yapan, pişirme
süreci talimatlarını uygulayan, yemek sunumu yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli aşçının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.