Kahve Bar Görevlisi (Barista)

Kahve Bar Görevlisi (Seviye 4) Barista; İSG, kalite ve çevre korumaya yönelik önlemleri alarak, iş
organizasyonu yapan, servis öncesi ve servis sırasında yapılan işlemleri yürüten, sıcak/soğuk
içecek servisi yapan, kokteyl hazırlayan, gün sonu (vardiya sonu) işlemleri yürüten ve mesleki
gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli bar görevlisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.