Çamaşırhane Görevlisi

Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2), bünyesinde çamaşırhane bulunan kurum ve kuruluşlar ile
bağımsız çamaşırhane işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak; mesleği ile ilgili iş organizasyonu, çamaşırları gruplandırma, yıkama, ütüleme,
depolama yapan ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten, hijyen ve sanitasyon
kuralları ile birlikte işletme standartlarına uygun işlem yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli çamaşırhane görevlisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.