Genel Alan Görevlisi

Genel Alan Görevlisi (Seviye 2), İSG ve çevre koruma önlemlerini alarak iş
organizasyonu yapan, genel alan temizliği ve düzenlemesi, periyodik temizlik ve gün sonu
(vardiya sonu) işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli genel alan görevlisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.