Kat Sorumlusu

Kat Sorumlusu (Floor Supervisor) (Seviye 3); İSG, kalite ve çevre koruma önlemlerini alarak,
iş organizasyonu yapan, kat denetimi, gün sonu (vardiya sonu) işlemleri ve periyodik
işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kat sorumlusunun sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.