Otomotiv Boyacısı Seviye 4

Otomotiv Boyacısı (Seviye 4), motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan kısımlarının
yüzey hazırlama ve boya işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve
becerisine sahip olan nitelikli otomotiv boyacısının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.