Otomotiv Elektromekanikçisi

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini
uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; tanılama test cihazı ile yakıt sisteminde, motor
soğutma sisteminde, aktarma organlarında, fren sisteminde, direksiyon sisteminde ve
süspansiyon sisteminde periyodik bakım işlemlerini ve elektromekanik arızalarının tespit ve
onarım işlemlerini, yol testi işlemlerini gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten
nitelikli otomotiv elektromekanikçisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.