Otomotiv Montajcısı Seviye 4

Otomotiv Montajcısı (Seviye 4), montaj iş elemanı sayısı çok, mekanik hassasiyeti yüksek, rutin, montaj veya bağlantı yerleri ve konumları karmaşık otomotiv ana ürünü parçalarının farklı tip ve modeldeki araç gövdelerine sabitleme işlemleri ile hassas ve karmaşık ölçümler ve ayar işlemlerini yapan nitelikli otomotiv montajcısının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.