PVC Doğrama Montajcısı

P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çeşitli
binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test
işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli P.V.C. Doğrama Montajcısının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.