Servis Görevlisi Seviye 3

Servis Görevlisi (Seviye 3); İSG, kalite ve çevre koruma önlemlerini alarak, iş organizasyonu
yapan, servis öncesi, servis sırası, servis sonrası ve gün sonunda (vardiya sonu) yapılan
işlemleri yürüten, sıcak/soğuk içecek ve yiyecek servisi yapan, periyodik işlemlerin
yapılmasına yardımcı olan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli servis görevlisinin ahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.