Servis Görevlisi Seviye 2

Servis Görevlisi (Seviye 2); İSG ve çevre korumaya yönelik önlemler alarak iş organizasyonu
yapan, servis öncesi hazırlık, servis sırasında yapılan işlemler ve gün sonu (vardiya sonu)
işlemleri yapan, periyodik işlemlerin yapılmasına yardımcı olan ve mesleki gelişim
faaliyetlerine katılan nitelikli servis görevlisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.