Seyahat Acentası Satış Görevlisi

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi (Seviye 4); İSG ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seyahat ürünleri ile ilgili faaliyetleri yürüten; hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı yapan, satış sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten Seyahat Acentesi Satış Görevlisinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.