Transfer Elemanı

Transfer Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite
sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iĢ organizasyonu yapan, çeşitli ulaşım araçlarıyla,
seyahat acentası tarafından verilen ulaşım hizmetlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime
ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli transfer elemanının sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin sınanması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Online Başvuru

Online başvuru yapmak için formu doldurabilirsiniz.