Sınav ve Belgelendirme Süreci

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ

SINAV SÜRECİ

Adaylar, belge almak için, başvurdukları mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtilen zorunlu birimlerin tümünden başarılı olmak zorundadır. Sınavlar, yeterlilikte belirtildiği şekilde teorik, performans veya mülakat sınavı şeklinde gerçekleştirilir. Sınavın değerlendirmesi, ulusal yeterliliklerin “Ek-4 Değerlendirici Ölçütleri” kısmında belirtilen kriterlere sahip ve On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından ataması yapılmış sınav değerlendiricileri tarafından yapılır. Birimlerden başarılı olmak için alınması gereken geçme notları ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adayların belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun anlaşmalı olduğu matbaa tarafından basılır ve 15 gün içerisinde On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne gönderilir. Belgeler, On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne ulaştıktan sonra, muhasebe sorumlusu tarafından faturaları kesilir. Daha sonra belgeler, imzalamaya yetkili kişiler (Genel Müdür ve Kalite Yönetim Temsilcisi) tarafından imzalanır ve son olarak, MYK tarafından güvenlik amacı ile gönderilen hologram, belgenin arka kısmına yapıştırılır. Adayın belge almaya hak kazandığı tarihten sonra en geç 1 ay içerisinde, belge teslim etmeye hazır hale getirilir.

Adaylar, On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne gelerek belgelerini alabilir veya ücretlerini karşılamak şartı ile kargo ile gönderilmesini isteyebilirler. Belgeleri teslim edilen adaylardan, teslim aldıklarına dair imza alınır. Sınav başvurusu şirket yetkilisi tarafından yapılan adayların belgeleri, (adayların kabul etmesi şartı ile) şirket yetkilisine gönderilir ve belgeleri teslim alan şirket yetkilisinden, teslim edildiğine dair imzalı yazı alınır.

Adayın; teorik, performans veya mülakat sınavlarının herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olması durumunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamaz. 

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adaylar ile karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

NOT: Adayların, başarısız oldukları birim ve sınav türlerinden, 1 yıl içerisinde On Hekim Sınav ve Belgeldirme Merkezi’ne başvurmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir. Başarısız olduğu birim/birimden, 1 yıl içerisinde tekrar sınavına başvurmayan adayların, başarılı oldukları birimler de geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başarılı olduğu birimden de tekrar sınava girmek durumundadır. Tekrar sınavına başvuru yapmak adayın sorumluluğundadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Adayın sahip olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesinin iptal edilmesi veya askıya alınması hakkı On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ ne aittir. On Hekim Sınav ve Belgelendirme Merkezi, haklı gerekçesini sunmak şartı ile mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik durumumu değiştirebilir.

MYK Mesleki yeterlilik Belgesi’ nin askıya alınmasının nedenleri şunlardır;

 • Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerini reddetmesi veya yapmaması,
 • Belgelendirilmiş personelin Logo kullanım şartlarına uymaması, ON HEKİM belge ve logosunu yanlış kullanması.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin iptal edilmesinin nedenleri şunlardır;

 • Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak On Hekim Sınav ve Belgeldirme Merkezi’ni eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
 • Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili ulusal yeterlilik şartlarının tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibi adayın talep etmesi üzerine, belge geçerlilik süresi dolmadan önce adayın belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Belge yenileme faaliyetleri, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılmaktadır.